O projekcie

Głównym założeniem projektu jest praca popularno-naukowa dotycząca polskiej muzyki popularnej, w ramach której analizie zostaną poddane
zarówno zjawiska mniej znane i dotychczas nieopracowane, jak i twórczość głównego nurtu (od lat 50. do czasów współczesnych). W ramach projektu odbędzie się indywidualna praca krytyczno-reporterska, naukowa i badawcza, a także konsultacje z uznanymi krytykami muzycznymi. Efekty badań zostaną udostępnione w ramach internetowej bazy danych zawierającej chronologię, prezentację sylwetek najważniejszych postaci z historii muzyki popularnej, artykuły uznanych krytyków, dyskusje z artystami. W ramach projektu planowane są także warsztaty i panele z publicznością. Projekt ma więc charakter naukowo-badawczy, a także
popularyzatorski.

Projekt „Po(p)land. Baza polskiej muzyki popularnej” jest realizowany dzięki stypendium twórczemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego